เครื่องหมายจราจรไม้ พร้อมรถ 2 คัน
189.00 บาท
420.00 บาท
ติดต่อสอบถาม

เรียนรู้จราจรไม้ พร้อมรถสองคัน

ให้น้องๆได้เรียนรู้เครื่องหมายการจราจรต่างๆ

ภาพที่สื่อความหมาย

อีกทั้งยังนำไปเล่นประกอบเมืองจำลองของน้องๆได้อีกด้วย

 

ขนาดเครื่องหมายจราจร แต่ละป้ายจะมีความสูงโดยประมาณ 8 ซม.